panorama

Zniżki w komunikacji dla Krwiodawców

Szczegółowa mapa ulg komunikacyjnych na terenie kraju.

Więcej informacji na stronie HDK Legion

Sprawdź, kiedy oddać krew

Wszystkich krwiodawców zapraszamy do zapoznania się ze stroną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Klikając w poniższy link, otworzy się strona z Kalkulatorem Donacji, dzięki któremu można sprawdzić najbliższy termin ponownego oddania krwi.

Kalkulator

Odznaczenia dla Honorowych Dawców Krwi

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy dawca Krwi"

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej III stopnia) przysługuje:
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (15 litrów osocza lub 6 donacji płytek krwi),
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (20 litrów osocza lub 9 donacji płytek krwi).

Czytaj więcej: Odznaczenia dla Honorowych Dawców Krwi

Kto może oddać krew?

Krew mogą oddać:

  • - osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 kilogramów;
  • - osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
  • - osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych
    diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
  • - osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami.

Czytaj więcej: Kto może oddać krew?

Uprawnienia dla Krwiodawców

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 

1. Zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60 poz. 281 ze zm./

 

2. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 8 czekolad, 1 wafel, 1 sok).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

 

3. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

 

Czytaj więcej: Uprawnienia dla Krwiodawców

Ulga podatkowa dla krwiodawców

POMAGAJĄC INNYM MASZ SZANSĘ ZMNIEJSZYĆ SWÓJ PODATEK

 

Kim jest honorowy krwiodawca?

 

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Czytaj więcej: Ulga podatkowa dla krwiodawców

Podaruj życie

         Oddając krew - darujesz życie - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

      Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

      Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.
  


   Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK, Krajowa Rada HDK.

      Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi - szansa i bezcenny dar życia.

Wyszukiwarka

Odwiedziny

Dzisiaj39
Wczoraj49
Ostatni tydzień179
Ostatni miesiąc765
Wszyscy79802


Są online

Guests : 5 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb