panorama

Kto może oddać krew?

Krew mogą oddać:

 • - osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 kilogramów;
 • - osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
 • - osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych
  diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
 • - osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami.

Przeciwwskazania do oddania krwi

 

Dyskwalifikacja Stała (BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZA-NIA DO ODDANIA KRWI):

 • - choroby układu krążenia, między innymi:
 • - wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
 • - choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
 • - stan po zawale
 • - niewydolność krążenia
 • - miażdżyca znacznego stopnia
 • - choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)
 • - przewlekłe choroby naczyń obwodowych (choroby tętnic, nawracające zapalenia żył)
 • - choroby zakaźne:
 • - WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalnie wątroby w wywiadzie
 • - Żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii
 • - Babeszjoza
 • - Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
 • - Trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa)
 • - Promienica
 • - Tularemia
 • - HLTV I/II retrowirus uważany za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniak z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
 • - poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego
 • - poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • - choroby układowe np. kolagenozy
 • - nowotwory złośliwe
 • - choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • - choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • - nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności
  (AIDS)
 • - przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenie poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
 • - narkomani
 • - osoby uprawiające prostytucję
 • - osoby często zmieniające partnerów seksualnych
 • - osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
 • - lekozależność, alkoholizm
 • - choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie
 • - przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • - przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • - przebycie malarii (chyba, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne).

Dyskwalifikacja czasowa

 • - okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu
 • - 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • - do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki
  stomatologicznej
 • - 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • - 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.
 • - 6 miesięcy od zabiegu endoskopii
 • - 6 miesięcy od zabiegu: gastroskopii (wziernikowanie żołądka),
  bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu)
 • - czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)
 • - okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg
 • - 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry
  zaświadczenia o wyleczeniu
 • - choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
 • - 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę
 • - 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka
  Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • - 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne i malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby)
 • - 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q
 • - 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • - 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy
 • - 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • - nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny
 • - ciąża i okres karmienia piersią oraz
 • - 9 miesięcy po porodzie
 • - 6 tygodni po poronieniu
 • - 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • - 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • - co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu
  prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • - 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC
 • - 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • - kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • - bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • - okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • Po szczepieniach:
 • - 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
 • - 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu
 • - 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą)
 • - 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
 • - 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
 • - 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami
 • Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków
  antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).
 • Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
 • - przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych)
 • - nocne poty
 • - gorączka o niewyjaśnionej przyczynie
 • - niewyjaśniona utrata wagi ciała
 • - przewlekła biegunka

Informacja o chorobach zakaźnych dla krwiodawców

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, AIDS, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym wypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.

 

Ryzyko stwarzają:

1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
3. Kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
4. Kontakty seksualne z patrnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

Wyszukiwarka

Odwiedziny

Dzisiaj19
Wczoraj41
Ostatni tydzień202
Ostatni miesiąc19
Wszyscy76510


Są online

Guests : 2 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb