panorama

Uprawnienia dla Krwiodawców

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 

1. Zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60 poz. 281 ze zm./

 

2. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 8 czekolad, 1 wafel, 1 sok).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

 

3. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

 

Za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, po oddaniu określonej ilości krwi można ubiegać się o przyznanie następujących tytułów:

 

·         tytuł i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (dawniej III stopnia) -  przysługuje:

-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

 

·         tytuł i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (dawniej II stopnia) -  przysługuje:

-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

 

·      tytuł i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (dawniej I stopnia) -  przysługuje:

-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

 

·         odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu -

przysługuje osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników, odznaczenie to przyznawane jest przez Ministra Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wyszukiwarka

Odwiedziny

Dzisiaj38
Wczoraj49
Ostatni tydzień178
Ostatni miesiąc764
Wszyscy79801


Są online

Guests : 3 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb