panorama

Odznaczenia dla Honorowych Dawców Krwi

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy dawca Krwi"

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej III stopnia) przysługuje:
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (15 litrów osocza lub 6 donacji płytek krwi),
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (20 litrów osocza lub 9 donacji płytek krwi).

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej II stopnia) przysługuje:
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (30 litrów osocza lub 12 donacji płytek krwi),
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (40 litrów osocza lub 17 donacji płytek krwi).

 

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej I stopnia) przysługuje:
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników ( 45 litrów osocza lub 18 donacji płytek krwi),
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników ( 59 litrów osocza lub 24 donacji płytek krwi).

 

Tytuł i odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1324).

 

 

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

 

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1. Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;
2. dyrektora instytutu lub
3. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru
oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki
"Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
- Dz. U. z 2005 r. nr 65, poz. 573.

 

"Kryształowe serce"

Wyróżnienie może być przyznawane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymywać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Prowadziły systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
- krwiodawcy - odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia i Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia.
- pozostali działacze - Odznakę Honorową PCK pierwszego stopnia.
Wyróżnienie przyznaje jeden raz w roku Kapituła, która stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Do jego wręczania upoważnieni są członkowie KR HDK oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.


Wyszukiwarka

Odwiedziny

Dzisiaj18
Wczoraj41
Ostatni tydzień201
Ostatni miesiąc18
Wszyscy76509


Są online

Guests : 2 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb